Šajā privātuma politikā ir izklāstīts, kā mēs,

P/N Sergejs Marčenko

vienotais reģistrācijas numurs: 02097810148,

juridiskā adrese: Rudens iela 1 – 20, Rīga, LV-1082

izmantojam jūsu personas datus un kādus pasākumus veicam, lai aizsargātu tos un gādātu par to drošību.

Šī privātuma politika attiecas uz jums, ja saņemat mūsu pakalpojumus vai kā citādi sadarbojaties ar mums, tostarp izmantojat mūsu tīmekļa vietni www.paygraff vai komunicējat ar mums sociālajos medijos.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar mūsu sīkdatņu politiku un lietošanas noteikumiem. Ja esat mūsu klients, sīkāka informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, var būt izklāstīta arī ar jums noslēgtajā līgumā. Ikreiz, kad mēs ievācam jūsu personas datus, var tikt sniegti papildu paziņojumi, kuros ir norādīti konkrēti jūsu personas datu izmantošanas veidi, ko vēlamies veikt, kopā ar informāciju par to, kā iespējams pieteikties vai atteikties no šiem konkrētajiem izmantošanas veidiem.

Kādus personas datus mēs vācam?

Mēs vācam un apstrādājam dažus vai visus no šādiem jūsu datiem:

• informācija par jums - jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurus;

• jūsu darījumu dati un pirkumu vēsture - informācija par pirkumiem un citiem jūsu veiktajiem darījumiem, tostarp tādiem, kas veikti, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai citus kanālus, un informāciju par iegādātajiem pakalpojumiem;

• maksājumu informācija - maksājumu informācija, ko norādījāt, iegādājoties mūsu pakalpojumus, piemēram, kredītkartes vai debetkartes numurs un tās derīguma termiņš;

• kredītvēsture un krāpšanas apkarošanas informācija - informācija par jūsu finansiālo stāvokli, jūsu kredītspēju vai noziedzīgām vai krāpnieciskām darbībām, ko mums sniedzāt pats vai trešās personas;

• mūsu savstarpējā saziņa - tostarp jūsu atgriezeniskā saite, sūdzības un komentāri, ko sniedzāt pa tālruni, e-pastu vai sociālajos medijos, vai tiešsaistē, papīra veidā vai klātienē veiktās sarakstes un saziņas pieraksti. Ja esat sazinājies ar mums pa tālruni, mēs apkopojam tādu informāciju kā tālruņa numurs, no kura mums ir zvanīts, un informācija, kas ievākta, ierakstot sarunu.

• tehniska informācija - ieskaitot jūsu datora interneta protokola (IP) adresi, kas izmantota interneta pieslēgumam, vai jūsu pieteikšanās informācija, pārlūka veids un versija, laika joslas iestatījumi, pārlūka spraudņu veidi un versijas, operētājsistēma un platforma;

• informācija par mūsu vietnes apmeklēšanas vēsturi - ieskaitot pilnu vienotā resursu vietrāža (URL) klikšķu secību līdz mūsu tīmekļa vietnei, tajā un no tās (tostarp datums un laiks), jūsu aplūkotie vai meklētie produkti, jūsu apmeklētās lapas, lapu atbildes laiks, lejupielādēšanas kļūdas, konkrētu lapu apmeklējuma ilgums, lapu mijiedarbības informācija (ritināšana, klikšķi un peles kustības), kā arī lapas pamešanas paņēmieni.

Lielāko daļu personas datu mēs ievācam tiešā veidā no jums vai no jūsu mijiedarbības ar mums, mūsu tīmekļa vietnes vai no sociālo mediju vietnēm. Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no citiem avotiem, piemēram, darījumu partneriem, tehnisko un maksājumu pakalpojumu apakšuzņēmējiem, analītisko pakalpojumu sniedzējiem, informācijas meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas aģentūrām, krāpšanas apkarošanas datubāzēm un citām trešo personu datubāzēm, tostarp sankciju sarakstiem, komercdarbības informācijas un pētniecības rīkiem.

Mēs nevācam un neapstrādājam Jūsu sensitīvos datus.

Kam mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus - Lai izpildītu saistības, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti ar jums, tostarp par pasūtījumu izpildi vai atcelšanu, par jūsu pieprasītās informācijas, pakalpojumu sniegšanu un informēšanu par izmaiņām mūsu pakalpojumos. (Juridiskais pamats: līguma izpilde, leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mums iespēju pildīt mūsu saistības un nodrošinātu jums pakalpojumus, vai lai informētu jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumos)).

Lai nodrošinātu praktisku saziņu ar jums - Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, komentāriem, sūdzībām vai citu saziņu, tostarp jautājumiem par mūsu pakalpojumiem. (Juridiskais pamats: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju sazināties ar jums un nodrošinātu jums pakalpojumus), likumīgas prasības).

Lai novērotu darbības un ierakstītu mūsu savstarpējo korespondenci - Lai novērotu mūsu savstarpējo komunikāciju, tostarp, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, atbilstību procedūrām. (Juridiskais pamats: leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu kvalitāti)).

Saistībā ar krāpšanas novēršanu - Mēs varam jebkurā laikā piekļūt noteiktai informācijai un to izmantot, lai novērstu krāpšanu, kā noteikts normatīvajos aktos, kā arī paraugpraksē. Ja ir sniegta nepatiesa vai neprecīza informācija un ir atklāta krāpšana vai ir aizdomas par krāpšanu, informācija var tikt nodota krāpšanas apkarošanas iestādēm un citām organizācijām, turklāt gan mēs, gan šādas iestādes varam to ierakstīt. (Juridiskais pamats: juridiskie pienākumi, leģitīmas intereses (nodrošināt, ka jūs atbilstat mūsu pieņemamā riska profilam, un palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu), būtiskas sabiedrības intereses).

Lai veiktu dažas pārbaudes, piemēram, “pazīsti savu klientu” pārbaudes un kredītspējas pārbaudes Ja esat mūsu tagadējais vai potenciālais klients, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu dažas jūsu (un/vai jūsu komercdarbības) pārbaudes. Šajā nolūkā mēs varam atklāt jūsu informāciju atbilstošām iestādēm, tostarp kredītinformācijas aģentūrām, valsts aģentūrām un krāpšanas novēršanas aģentūrām. Šai informācijai var piekļūt un to var izmantot arī tiesībaizsardzības iestādes. Mēs un citas organizācijas, kas piekļūst šo aģentūru apkopotajai informācijai un to izmanto, varam to darīt tikai atrodoties tajā valstī, kurā atrodaties jūs. (Juridiskais pamats: juridiskais pienākums, likumīgas prasības, būtiskas sabiedrības intereses, leģitīmas intereses (palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu).

Lai pilnveidotu un administrētu mūsu tīmekļa vietnes un lai nodrošinātu aktuālu saturu - Lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu, ka tās saturs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu datoram; lai administrētu mūsu tīmekļa vietni un mūsu iekšējām darbībām, tostarp traucējummeklēšanai, datu analizēšanai, tostarp informācijas plūsmas datu analizēšanai, testēšanai, kā arī pētniecības, statistikas un aptauju nolūkiem; kā daļu no mūsu centieniem nodrošināt mūsu tīmekļa vietņu drošību un drošumu; lai nodrošinātu, ka saturs mūsu tīmekļa vietnēs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu ierīcei, kas var ietvert jūsu datu nodošanu darījumu partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, kā arī analītisko un meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem. (Juridiskais pamats: leģitīmas intereses (lai ļautu mums administrēt mūsu tīmekļa vietnes un nodrošinātu jums saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnēs), juridisks pienākums).

Lai nodrošinātu atbilstību juridiskajiem un tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem - Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu mums piemērojamās juridiskās un normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas var ietvert prasību atklāt jūsu personas datus trešām personām, tiesu iestādēm un/vai regulatoriem vai tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar šo personu veiktām izziņas darbībām, tiesvedībām vai izmeklēšanām. (Juridiskais pamats: juridiski pienākumi, likumīgas prasības, leģitīmas intereses (lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm un regulatīvajām iestādēm).

Jūsu datu izpaušana

Mēs varam koplietot jūsu personas datus arī ar trešām personām – pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, mārketinga, IT vai administratīvo pakalpojumu sniedzējiem), kuri var šos datus apstrādāt mūsu uzdevumā augstāk minētajiem nolūkiem.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu jūs no citiem lietotājiem. Tās palīdz mums nodrošināt jums labu lietošanas pieredzi, kad pārlūkojat mūsu vietnes, un nodrošināt jums aktuālu saturu. Sīkāka informācija par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, ir sniegta mūsu sīkdatņu politikā.

Kur glabājas jūsu personas dati?

No jums ievāktie dati var tikt nosūtīti un uzglabāti vietā, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk – EEZ). Tāpat to var apstrādāt mūsu darbinieki vai mūsu piegādātāju darbinieki, kuri neatrodas EEZ. Šādi darbinieki var tikt iesaistīti cita starpā jūsu pasūtījuma izpildē, jūsu maksājumu informācijas apstrādē vai atbalsta pakalpojumu sniegšanā.

Cik ilgi tiek uzglabāti jūsu personas dati?

Mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā tas ir paredzēts tiesību aktos, un tie tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus vai informāciju, vai jebkuram citam nolūkam, kas izklāstīti sadaļā “Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?”. Piemēram, mēs varam paturēt dažus darījumu datus un saraksti līdz beidzas prasību iesniegšanas termiņi saistībā ar konkrētiem darījumiem, vai lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šādu datu paturēšanu.

Jūsu informācijas izpaušana ārpus EEZ

Ja mēs nosūtām personas datus no EEZ uz valsti ārpus EEZ, mums var būt pienākums veikt konkrētus papildu pasākumus, lai aizsargātu attiecīgos personas datus. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi dažas valstis, kuras neatrodas EEZ, bet kuras nodrošina būtībā līdzvērtīgus datu aizsardzības mehānismus tiem, kuri ir paredzēti EEZ datu aizsardzības tiesību aktos, un tādēļ personas datu nosūtīšanai uz šīm jurisdikcijām nav jāpiemēro papildu aizsardzības pasākumi. Valstīs, kuras nav saņēmušas šādu apstiprinājumu, mēs izmantosim atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nosūtīšanas, piemēram, ES Komisijas apstiprinātās līgumu standartklauzulas vai saistošus uzņēmuma iekšējos noteikumus, kas piemērojamajās juridiskajās prasībās ir atļauti.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs veicam visas pamatoti nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un atbilstoši šai privātuma politikai.

Visa jūsu sniegtā informācija tiek uzglabāta mūsu drošos serveros. Visi maksājumu darījumi tiks kodēti, izmantojot SSL tehnoloģiju.

Paroles, kas ļauj jums piekļūt noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām, jūsu pienākums ir turēt slepenībā. Lūdzu, neizpaudiet nevienam savu paroli.

Diemžēl informācijas nosūtīšana, izmantojot internetu, nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt uz mūsu tīmekļa vietnēm nosūtīto personas datu drošību – pārsūtīšanu jūs veicat uz savu atbildību. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši jūsu informāciju, mēs ievērosim stingras procedūras un drošības risinājumus, lai mēģinātu novērst neatļautu piekļuvi.

Mūsu tīmekļa vietnē un sociālo mediju lapās laiku pa laikam var būt iekļautas saites uz mūsu partneru tīklu un citu trešo personu tīmekļa vietnēm un saites no tām. Noklikšķinot saiti uz jebkuru no šīm vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir pašām sava privātuma politika un ka mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par šīm politikām. Pirms savu personas datu koplietošanas ar šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, iepazīstieties ar to privātuma politiku.

Jūsu tiesības un mūsu kontaktinformācija

Ja mijiedarbības laikā ar mums atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā, pie dažiem nosacījumiem jums var būt tiesības lūgt mums:

• sniegt jums papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam un apstrādājam jūsu personas datus;

• sniegt jums kopiju ar visiem mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem;

• izlabot neprecizitātes jūsu personas datos un izlabot nepilnīgos personas datus, kurus mēs apstrādājam;

• dzēst tos personas datus, kurus mums vairs nav pamata apstrādāt, un ierobežot to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kamēr mēz izskatām jūsu iesniegto lūgumu.

Turklāt zināmos apstākļos jums ir tiesības:

• ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, atsaukt savu piekrišanu;

• lūgt mūs elektroniski pārsūtīt trešai personai jūsu sniegtos personas datus vai jūsu datus, kuri joprojām ir mūsu rīcībā;

• iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam uz “leģitīmu interešu” vai “sabiedrības interešu” pamata, ja vien iemesls, kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus neatsver jūsu intereses, tiesības un brīvības

• iebilst jebkurā laikā pret tiešo mārketingu (tostarp pret profilēšanu šādiem nolūkiem).

Šīm tiesībām piemēro dažus izņēmumus, lai aizsargātu sabiedrības intereses (piemēram, noziedzības novēršana vai atklāšana) un mūsu intereses (piemēram, juridiskās konfidencialitātes nodrošināšana), un šīs tiesības var nebūt spēkā valstī, kurā jūs atrodaties.

Ja jums ir šādas tiesības, jūs varat tās izmantot, rakstot mums uz e-pasta adresi info@paygraff.com.

Ja neesat apmierināts ar to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, vai to, kā mēs reaģējām uz to, ka izmantojāt savas tiesības, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu Valsts inspekcijā, www.dvi.gov.lv.

Aicinām iesniegt jautājumus, piezīmes un lūgumus par šo privātuma politiku. Adresējiet tos mums, rakstot uz e-pasta adresi info@paygraff.com. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot arī šādu kontaktinformāciju:

P/N Sergejs Marčenko

Rudens iela 1 - 20

Rīga

LV-1082

Šīs politikas atjauninājumi

Visas izmaiņas privātuma politikā tiks publicētas šajā lapā un vajadzības gadījumā jums pa e-pastu tiks nosūtīts attiecīgs paziņojums. Lūdzu, regulāri pārlūkojiet šo politiku, lai iepazītos ar tajā veiktajām izmaiņām vai atjauninājumiem.

Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada maijā.

www.megastock.com Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 515085080096
Проверить аттестат